Podmínky*

 

  • Přihlášky k účasti na semináři přijímáme pouze písemně.
  • Přihlásit se je možné on-line na webu, e-mailem, faxem nebo poštou. Nejpozději však do pěti pracovních dnů před konáním semináře.
  • Poplatek musí být uhrazen před konáním semináře. Hradí se převodním příkazem na č. účtu a pod variabilním symbolem uvedeným na přihlášce.
  • Daňový doklad obdrží účastník při prezenci na semináři.
  • Změny objednávek a případné storno přijímáme písemně nejpozději do 1 pracovního dne před konáním semináře.
  • Vyhrazujeme si právo změny data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů.
  • V přihlášce je nutné uvést Váš email a telefonické spojení.
  • Osobní údaje slouží pouze k vydání osvědčení. A je s nimi zacházeno dle zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nebudou poskytovány třetím osobám.

 

 *V případě, že jsou v přihlášce uvedeny rozdílné podmínky, platí podmínky uvedené v poslední verzi přihlášky, nikoliv tyto zde uvedené.

 

Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky