Přihláška

Po vyplnění a odeslání formuláře Vám bude odeslán email na uvedenou adresu.

Závazná přihláška

Seminář :

*
*
* *
*

Fakturační adresa :

*
*
* *

Přihlašujeme :

*
* *


Vypočet úhrady :


jsme uhradili na účet č.: 172952585/0600 vedený u GE MONEY BANK s variabilním symbolem semináře

* *
* *
Poznámka: údaje označené * je nutné vyplnit.

  • Odesláním této přihlášky stvrzuji souhlas s následujícími podmínkami: Přihlásit se je možné on-line nebo e-mailem nebo faxem nebo poštou, nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Pozdější přihlášky nutno projednat telefonicky. Objednávky potvrzujeme jen na základě žádosti. Poplatek se hradí převodním příkazem na č.účtu a pod variabilním symbolem uvedeným na přihlášce, před konáním semináře. Daňový doklad obdrží účastník při prezenci na semináři. Změny objednávek a případná storna přijímáme písemně nejpozději do 1 pracovního dne před konáním semináře. Osobní údaje, uvedené v přihlášce, slouží pouze k vydání osvědčení a nebudou poskytovány třetím osobám. Vyhrazujeme si právo změny data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Prosíme o uvedení e-mailového a telefonického spojení na přihlášce.


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky