Datum semináře: Úterý  19.05.2020 
Název semináře: Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a související problematika se zaměřením na aktuální změny v roce 2020 
Město: Pardubice 
Variabilní symbol: 200524 
Místo semináře: Pardubice – Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633 (Pardubický salonek, I. patro – přes restauraci) 

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

a související problematika

se zaměřením na aktuální změny v roce 2020

 

Seminář je určen pro starosty, místostarosty, členy finančních a kontrolních výborů zastupitelstev, tajemníky, personalisty a mzdové účetní měst a obcí, a dále pro pracovníky krajských úřadů, kteří provádějí kontrolu hospodaření obcí podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 

Program:

 

1. Platné právní předpisy související s výkonem veřejné funkce členů zastupitelstev obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev)

 

2. Úprava právních poměrů členů zastupitelstva obce po novele zákona o obcích (pracovněprávní vztahy členů zastupitelstev, neslučitelnost funkcí, náhrada za ušlý výdělek, nárok na dovolenou, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se členy zastupitelstva, povinnosti uvolňujícího zaměstnavatele, vazba na zákoník práce)

 

3. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce v rámci zákona o obcích a příslušného nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, nová koncepce odměňování (valorizace stanovení odměny, souhrnná odměna, mimořádné odměny, omezení výše odměny při souběhu funkci uvolněného člena zastupitelstva, odchodné, další peněžitá plnění)

 

4. Zasedání zastupitelstva a rady obce a související otázky (zveřejňování pozvánek na zasedání zastupitelstva, náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva a rady obce, usnesení a jeho správná formulace, zásady pro přijímání usnesení, jednací řády, práva a povinnosti členů zastupitelstva, vystupování veřejnosti na zasedání zastupitelstva, příklady „správné i nesprávné praxe")

 

5. Výbory a komise zřizované zastupitelstvem a radou obce (zřízení finančního a kontrolního výboru, jejich pravomoci a činnost vyplývající ze zákona o obcích, funkční období, zřizování dalších výborů a komisí, oprávnění ke kontrolní činnosti, odměny pro nečleny zastupitelstva)

 

6. Diskuse k daným tématům a aktuální informace k datu semináře.

 

 

                                                                                Lektorka:              

PhDr.  Alice  URBÁNKOVÁ

specialista na problematiku odměňování zastupitelů ÚSC

 

Místo konání:        Pardubice - Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633 (Pardubický salonek, I. patro - přes restauraci)   

Datum konání:      19. května 2020

Začátek :              9:00 h -  předpokládané ukončení  14:00 h  (prezence od  8:45  h)

Cena semináře:     2 200,- Kč/ účastník (v ceně písemné materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  

  

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky