Datum semináře: Čtvrtek  16.04.2020 
Název semináře: MÍSTNÍ POPLATKY - ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ, JEJICH SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ - PO NOVELE ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 
Město: Ostrava 
Variabilní symbol: 200411 
Místo semináře: Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6 (Salonek Budapešť) 

» Přihlásit se na tento seminář

MÍSTNÍ POPLATKY
- Zavádění místních poplatků, jejich správa a vymáhání - po novele zákona o místních poplatcích

 

Seminář je určen pro starosty a místostarosty obcí a měst a úředníky obcí zařazených do obecních úřadů vykonávajících agendu místních poplatků (příprava a zpracování obecně závazných vyhlášek a výkon správy místních poplatků)

                                          

Program:

 

1. Změny na úseku místních poplatků - novela zákona o místních poplatcích provedená zákonem č. 278/2019 Sb.

 

2. Právní úprava místních poplatků.

 

3. Zavedení místního poplatku obecně závaznou vyhláškou - náležitosti OZV. Osvobození a úlevy v OZV.

 

4. Právní úprava místních poplatků podle zákona o místních poplatcích - charakteristika jednotlivých místních poplatků - subjekt poplatku, předmět poplatku, osvobození od poplatku, základ poplatku, sazba poplatku, výpočet poplatku, splatnost poplatku.

 

5.   Správa místních poplatků a jejich vymáhání - postup obecního úřadu jako správce poplatku dle zákona o místních poplatcích, daňového řádu a občanského soudního řádu. Základní zásady daňového řízení. Obecná ustanovení. Ohlášení. Doručování. Vyměření místního poplatku - lhůty, platební výměr, hromadný předpisný seznam, zvýšení místního poplatku. Opravné a dozorčí prostředky. Prominutí místního poplatku. Vybírání a vymáhání místního poplatku - lhůty, daňová exekuce.

 

6.   Žádosti o informace z poplatkových řízení dle zákona o svobodném přístupu k informacím - žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, směřující k podáním informací z poplatkového řízení.

 

7.      Aplikační praxe obecních úřadů. Diskuse.

 

 

 

                                       Lektorka:           

Mgr. Radka Klusáčková   

dlouholetá praxe ve veřejné správě, specialistka na správu místních poplatků

 

 

Místo konání:       Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6 (Salonek Budapešť)

Datum konání:     16. dubna 2020

Začátek :             od 9:00 h -  předpokládané ukončení 14:00 h  (prezence od 8:45 h)

Cena za školení celkem:  2 200,- Kč/ účastník (písemné materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky