Datum semináře: Čtvrtek  12.03.2020 
Název semináře: Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev krajů, měst a obcí (aktuální právní předpisy k problematice odměňování v roce 2020) 
Město: České Budějovice 
Variabilní symbol: 200306 
Místo semináře: České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Konferenční sál) 

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev krajů, měst a obcí

(aktuální právní předpisy k problematice odměňování v roce 2020)

 

Určeno pro: starosty a místostarosty, tajemníky úřadů,  personalisty a mzdové účetní, členy kontrolních a finančních výborů, auditory a další úředníky územních samosprávných celků

 

Program semináře:

1. Výklad šesté části zákoníku práce (HLAVA I-VIII), se zaměřením na odměňování úředníků a zaměstnanců měst a obcí; vč. změn daných novelou pro rok 2020

 

- jednotlivé složky platu a podmínky pro jejich poskytování

- problematika zvláštních příplatků

- příplatky za vedení

- plat ve vztahu k minimální mzdě a zaručené mzdě

- platový výměr a jeho náležitosti

- splatnost a výplata platu

- odměny, osobní příplatky

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

- dovolená (nárok, čerpání a proplácení) - velká systémová změna v novele

 

2. Problematika  prováděcích předpisů k části šesté zákoníku práce

Výklad nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 300/2019 Sb., platové tarify a. j. pro rok 2020 

 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,   o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, sazby pro rok 2020  

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vč. novely schválené pro rok 2020, příklady zařazování do platových tříd

 

3. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, seznámení s novelou pro rok 2020,     prováděcí vyhlášky k zákonu

4. Odměňování členů zastupitelstev měst a obcí (zák. o obcích a nař. vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb.), změny dané novelou zákona o obcích v roce 2020

 

Problematika odměňování členů zastupitelstev, příklady výpočtů výše odměn, jejich souhrnu, znovuzavedení mimořádných odměn, odchodné při zániku mandátu, odvolání nebo vzdání se funkce, čerpání a proplácení dovolené, využití peněžních fondů, dohody členů zastupitelstev o pracích konaných mimo pracovní poměr, paušály, refundace aj. 

 

5/ Informace o připravované legislativě, zodpovídání dotazů účastníků semináře 

 

Lektorka:   Ing.  Jindřiška Gráfová

odbornice na problematiku odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev

 

 

Místo konání:        České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Konferenční sál)

Datum konání:      12. března 2020

Začátek :              10:00 h -  předpokládané ukončení 14:30 - 15 h (prezence od 9:30 h)

 

Smluvní cena za školení celkem:   2 200,- Kč/ účastník (písemné materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení   

 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky