Datum semináře: Úterý  12.11.2019 
Název semináře: MÍSTNÍ POPLATKY - STANOVOVÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ, ŘÍZENÍ O POPLATCÍCH A JEJICH VYMÁHÁNÍ – S UPOZORNĚNÍM NA PLÁNOVANOU NOVELU ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 
Město: Hradec Králové 
Variabilní symbol: 191116 
Místo semináře: Hradec Králové – Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494 (Salonek PANORAMA – výtahem do 14. posch.) 

» Přihlásit se na tento seminář

MÍSTNÍ POPLATKY

- stanovovÁní místních poplatků, řízení o poplatcích

a jejich vymáhání - S UPOZORNĚNÍM NA PLÁNOVANOU NOVELU ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

 

Seminář je určen pro starosty a místostarosty obcí a měst a úředníky obcí zařazených do obecních úřadů vykonávajících agendu místních poplatků (příprava a zpracování obecně závazných vyhlášek a výkon správy místních poplatků)

                                          

Program:

 

1.     Aktuální změny na úseku místních poplatků

Připravovaná novela zákona o místních poplatcích.

 

2.     Právní úprava místních poplatků

Prameny právní úpravy místních poplatků.

 

3.     Stanovení místního poplatku obecně závaznou vyhláškou

Náležitosti OZV. Osvobození a úlevy v OZV.

 

4.     Právní úprava místních poplatků podle zákona o místních poplatcích

Charakteristika jednotlivých místních poplatků - subjekt poplatku, předmět poplatku, základ poplatku, osvobození od poplatku, sazba poplatku, splatnost poplatku.

 

5.     Správa místních poplatků a jejich vymáhání

Postup obecního úřadu jako správce poplatku dle zákona o místních poplatcích, daňového řádu a občanského soudního řádu. Základní zásady daňového řízení. Obecná ustanovení. Ohlášení. Doručování. Vyměření místního poplatku - lhůty, platební výměr, hromadný předpisný seznam, zvýšení místního poplatku. Opravné a dozorčí prostředky. Prominutí místního poplatku. Vybírání a vymáhání místního poplatku - lhůty, daňová exekuce.

 

6.     Žádosti o informace z poplatkových řízení dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, směřující k podáním informací z poplatkového řízení.

 

7.     7. Aplikační praxe obecních úřadů. Diskuse.

 

 

 

                                       Lektorka:           

Mgr. Radka Klusáčková          

dlouholetá praxe ve veřejné správě, specialistka na správu místních poplatků

 

 

Místo konání: Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494

(Salonek PANORAMA - výtahem do 14. posch.)

Datum konání: 12. listopadu 2019

Začátek : od 9:00 h -  předpokládané ukončení 14:00 h  (prezence od 8:45 h)

Cena za školení celkem:  2 200,- Kč/ účastník
                                           (písemné materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky