Datum semináře: Úterý  10.09.2019 
Název semináře: Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a související problematika se zaměřením na nové právní úpravy v roce 2019 
Město: Brno 
Variabilní symbol: 190913 
Místo semináře: Brno – Hotel Slavia, Solniční 17 (Konferenční sál, přízemí)  

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

a související problematika

se zaměřením na nové právní úpravy v roce 2019

 

Seminář je určen pro starosty, místostarosty, členy finančních a kontrolních výborů zastupitelstev, tajemníky, personalisty a mzdové účetní měst a obcí, a dále pro pracovníky krajských úřadů, kteří provádějí kontrolu hospodaření obcí podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 

Program:

 

1.      Platné právní předpisy související s výkonem veřejné funkce členů zastupitelstev obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, aktuální nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev)

 

2.      Úprava právních poměrů členů zastupitelstva obce po novele zákona o obcích (pracovněprávní vztahy členů zastupitelstev, neslučitelnost funkcí, náhrada za ušlý výdělek, nárok na dovolenou, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se členy zastupitelstva, povinnosti uvolňujícího zaměstnavatele, vazba na zákoník práce)

 

3.      Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce v rámci zákona o obcích a příslušného nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, nová koncepce odměňování (stanovení odměny, souhrnná odměna, mimořádné odměny, odchodné, další peněžitá plnění)

 

4.      Zasedání zastupitelstva a rady obce a související otázky (zveřejňování pozvánek na zasedání zastupitelstva, náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva a rady obce, usnesení a jeho správná formulace, zásady pro přijímání usnesení, jednací řády, práva a povinnosti členů zastupitelstva, vystupování veřejnosti na zasedání zastupitelstva, příklady „správné i nesprávné praxe")

 

5.      Výbory a komise zřizované zastupitelstvem a radou obce (zřízení finančního a kontrolního výboru, jejich pravomoci a činnost vyplývající ze zákona o obcích, funkční období, zřizování dalších výborů a komisí, oprávnění ke kontrolní činnosti, odměny pro nečleny zastupitelstva)

 

6.      Diskuse k daným tématům a aktuální informace k datu semináře.

 

 

                                                                                Lektorka:              

PhDr.  Alice  URBÁNKOVÁ

specialista na problematiku odměňování zastupitelů ÚSC

 

Místo konání: Brno - Hotel Slavia, Solniční 17 (Konferenční sál, přízemí)   

Datum konání: 10.  září 2019

Začátek : 9:00 h -  předpokládané ukončení  14:00 h  (prezence od  8:45  h) 

Cena semináře: 2 200,- Kč/ účastník

 (v ceně písemné materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení   

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky