Datum semináře: Čtvrtek  24.10.2019 
Název semináře: Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev krajů, měst a obcí (aktuální právní předpisy k problematice odměňování v roce 2020) 
Město: Liberec 
Variabilní symbol: 191003 
Místo semináře: Liberec – Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3 (Salonek Roald Amundsen) 

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev krajů, měst a obcí

(aktuální právní předpisy k problematice odměňování v roce 2020)

 

Určeno pro: starosty a místostarosty, tajemníky úřadů,  personalisty a mzdové účetní, členy kontrolních a finančních výborů, auditory a další úředníky územních samosprávných celků

 

Program semináře:

 

1. Výklad šesté části zákoníku práce (HLAVA I-VIII), se zaměřením na odměňování úředníků a zaměstnanců měst a obcí; velká novela zákoníku práce - informace

 

- jednotlivé složky platu a podmínky pro jejich poskytování

- problematika zvláštních příplatků

- příplatky za vedení

- plat ve vztahu k minimální mzdě a zaručené mzdě

- platový výměr a jeho náležitosti

- splatnost a výplata platu

- odměny, osobní příplatky

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

- dovolená (nárok, čerpání a proplácení) - systémová změna v novele

 

2. Problematika  prováděcích předpisů k části šesté zákoníku práce

Výklad nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platové tarify pro rok 2020 

 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,   o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů   

 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, řešení složitějších případů zařazování do platových tříd

 

3. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, vč. aktuální NOVELY pro rok 2020. Prováděcí vyhlášky k zákonu

 

4. Odměňování členů zastupitelstev měst a obcí (v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb.), NOVELA zákona o obcích pro rok 2020

 

Problematika odměňování členů zastupitelstev, příklady výpočtů výše odměn, jejich souhrnu, znovuzavedení mimořádných odměn, odchodné při zániku mandátu, odvolání nebo vzdání se funkce, čerpání a proplácení dovolené, využití peněžních fondů, dohody členů zastupitelstev o pracích konaných mimo pracovní poměr, paušály, refundace aj. 

 

5/ Informace o připravované legislativě, zodpovídání dotazů účastníků semináře  

 

 

Lektorka:   

Ing.  Jindřiška Gráfová

odbornice na problematiku odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev

 

 

Místo konání: Liberec - Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3 (Salonek Roald Amundsen)

Datum konání: 24. října 2019

Začátek : 10:00 h -  předpokládané ukončení 14:30 - 15:00 h  (prezence od 9:30 h)

Smluvní cena za školení celkem:   2 200,- Kč/ účastník

                                                   (písemné materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení   

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky