Datum semináře: Úterý  14.05.2019 
Název semináře: Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce a vybraná ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahů (aktuální právní předpisy k problematice odměňování v roce 2019) 
Město: Praha 
Variabilní symbol: 190505 
Místo semináře: Praha – Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 - Veleslavín 

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce a vybraná ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahů

(aktuální právní předpisy k problematice odměňování v roce 2019)

 

Určeno pro: starosty a místostarosty, tajemníky úřadů,  personalisty a mzdové účetní, členy kontrolních a finančních výborů, auditory a další úředníky územních samosprávných celků

 

Program semináře:

 

1. Výklad šesté části zákoníku práce (HLAVA I-VIII), se zaměřením na odměňování úředníků a zaměstnanců měst a obcí; novela zákoníku práce - předp. účinnost od 1. 7. 2019

 

- jednotlivé složky platu a podmínky pro jejich poskytování

- problematika zvláštních příplatků - nárokové hranice v Kč pro r. 2019

- příplatky za vedení

- plat ve vztahu k minimální mzdě a zaručené mzdě

- platový výměr a jeho náležitosti

- splatnost a výplata platu

- odměny, osobní příplatky

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

- dovolená (nárok, čerpání a proplácení) 

 

2. Problematika  prováděcích předpisů k části šesté zákoníku práce

 

Výklad nařízení vlády č. 341/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 263/2018 Sb. - valorizované platové tarify od 1. 1. 2019 

 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,   o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nové sazby pro rok 2019  

 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 399/2017 Sb., řešení složitějších případů zařazování do platových tříd

 

 3.  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů, vč. novelizovaných prováděcích vyhlášek

 

4. Odměňování členů zastupitelstev měst a obcí (v souladu se zákonem o obcích a NV č. 318/2017 Sb., ve znění NV č. 202/2018 Sb. - účinném od 1. 1. 2019)

 

Problematika odměňování členů zastupitelstev, příklady výpočtů výše měsíčních odměn, jejich souhrnu, znovuzavedení mimořádných odměn, odchodné při zániku mandátu, odvolání nebo vzdání se funkce, čerpání a proplácení dovolené, využití peněžních fondů, dohody členů zastupitelstev o pracích konaných mimo pracovní poměr, paušály, refundace aj. 

 

5/ Informace o připravované legislativě, zodpovídání dotazů účastníků semináře

 

 

Lektorka:   Ing.  Jindřiška Gráfová

odbornice na problematiku odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev

 

 

Místo konání: Praha - Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 - Veleslavín (učebna č. 164 - přízemí)

Datum konání: 14. května 2019

Začátek : 9:00 h -  předpokládané ukončení 14:00  (prezence od 8:30 h)

 

Smluvní cena za školení celkem: 2 200,- Kč/ účastník

(písemné materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky