Datum semináře: Čtvrtek  10.05.2018 
Název semináře: Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a související problematika se zaměřením na odměňování v souvislosti s komunálními volbami 2018 
Město: České Budějovice 
Variabilní symbol: 180511 
Místo semináře: České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Konferenční sál) 

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

a související problematika

se zaměřením na odměňování v souvislosti s komunálními volbami 2018

 

Seminář je určen pro starosty, tajemníky, personalisty, mzdové účetní ÚSC,  pro úředníky krajských úřadů, kteří provádějí přezkoumávání hospodaření obcí

 

Program:

 

1. Platné právní předpisy upravující právní poměry a odměňování členů zastupitelstev a charakteristika jejich obsahu z hlediska projednávaného tématu.

 

2. Právní postavení člena zastupitelstva - výkon veřejné funkce, vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva, práva a povinnosti, rozdíly mezi pracovním poměrem a výkonem veřejné funkce, vazby na právní úpravu v zákoníku práce, rozdíly mezi uvolněným a neuvolněným členem zastupitelstva.

 

3. Zásady odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev - rozdíly v odměňování a ostatních nárocích uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev -  odměny a další možná plnění za výkon funkce, splatnost a výplata odměn, refundace a paušální náhrady, aktuální příklady z praxe. Stanovení výše odměn v  intencích zákona o obcích a příslušného nařízení vlády o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků - vysvětlení změn v důsledku nové právní úpravy zákon č. 99/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018, konkrétní příklady vč. přípustné  kumulace odměn.

 

4. Ostatní právní nároky a peněžitá plnění členům zastupitelstva - dovolená, právní úprava nároku, čerpání dovolené, otázka nevyčerpané dovolené a možnosti jejího proplácení. Nároky v souvislosti se zánikem mandátu člena zastupitelstva, odvoláním z určité funkce (starosty, místostarosty, uvolněného člena zastupitelstva) nebo při rezignaci na takovou funkci. Odměňování bývalých členů zastupitelstva po nových volbách do zastupitelstev obcí (krajů) do zvolení nových orgánů obce (kraje). Změny v důsledku nové právní úpravy zejména v oblasti dovolené a odchodného.

 

5. Zákonné podmínky týkající se činnosti jednotlivých orgánů územních samosprávných celků se vztahem k tématu a související kontrola a dozor nad výkonem samostatné působnosti orgány územních samosprávných celků. Charakteristika jednotlivých orgánů obce, jejich postavení, kompetence, pravidla svolávání a jednání, práva občanů obce. Nejčastější pochybení, příklady z praxe.

 

6. Diskuse k daným tématům a aktuální informace k datu semináře

 

 

 

                  Lektorka:              

Ing. Jana KRUMLOVÁ

specialista na problematiku odměňování zastupitelů ÚSC

 

Místo konání:        České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Konferenční sál)

Datum konání:      10.  května 2018

Začátek :               9:00 h -  předpokládané ukončení  14:00 h (prezence od  8:30 h)

Smluvní cena za školení celkem:  2 200,- Kč/ účastník

                                                   (písemné materiály, občerstvení , oběd)

 

 Účastníci obdrží akreditované osvědčení   

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky