Datum semináře: Čtvrtek  17.05.2018 
Název semináře: Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění – aktuálně 
Město: České Budějovice 
Variabilní symbol: 180504 
Místo semináře: České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Salonek v přízemí) 

» Přihlásit se na tento seminář

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád  v platném znění - aktuálně

 

Určeno pro: starosty obcí, vedoucí úředníky a úředníky, kteří vykonávají nebo se podílejí na výkonu správních činností (silničně správní úřad, stavební úřad, místní poplatky, úředníky sociálních odborů atd.) a úředníky, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti.

 

Teze programu:

 

Postup orgánů územních samosprávných celků při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Účel správního řízení.

 

Příslušnost správních orgánů - věcná, místní, postoupení pro nepříslušnost,  postup při dožádání. Okolnosti vyloučení z projednávání a rozhodování věci. Postupy při vedení řízení, jednací jazyk, vedení spisu, náležitosti protokolu. Zásady doručování, doručení písemností fyzické a právnické osobě, doručování do ciziny, uložení písemnosti, jaké jsou překážky při doručování, způsob provedení doručení veřejnou vyhláškou.

 

Účastníci řízení a zastupování - kdo jsou účastníci řízení, jejich způsobilost. Kdo činí úkony, zástupce účastníka, zastoupení na základě zákona o opatrovnictví a plné moci. Náležitosti podávání, právo nahlížet do spisu. Lhůty k provedení úkonu, počítání času, prominutí a neprominutí zmeškání úkonu. Postupy před zahájením řízení, přijímání podnětů, odležení věci.

 

Průběh řízení - náležitosti žádosti, ústního jednání. Dokazování, důkaz listinou, ohledáním, svědeckou výpovědí, znaleckým posudkem. Zajišťovací prostředky, předvolání, předvedení, předběžné opatření. Komu a v jaké výši může správní orgán uložit pořádkovou pokutu, případy vykázání z místa konání úkonu. Kdy může správní orgán přerušit nebo zastavit řízení. Vyhotovení, náležitosti rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí. Kdy je rozhodnutí oznámeno. Opatření proti nečinnosti.

 

Právo a náležitosti odvolání, odvolací lhůty a účinky odvolání. Přezkumné řízení, možnosti zkráceného řízení. Kdy se obnovuje řízení a provedení nového rozhodnutí.

 

 Exekuce, peněžitá, nepeněžitá plnění, právo vymáhání, postup při exekuci, náklady exekuce. Změny příslušnosti a okolnosti, spory o věcnou příslušnost, součinnost Policie ČR. Kdo jsou dotčeně orgány. Možnosti spojení řízení. Sporné řízení a řešení, řízení na místě a s velkým počtem účastníků. Náležitosti příkazu. Kdo rozhoduje o rozkladu a jak.

Druhy veřejnoprávních smluv, jejich předmět a uzavírání. Náležitosti opatření obecné povahy. Řešení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob.

 

Ve výkladu jsou užívány příklady z praxe územně samosprávných celků a modelové příklady.

 

 

Lektor:   JUDr. Alois Hynšt

komisař u zkoušek odborné způsobilosti, specialista na Správní řád

 

Místo konání:         České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Salonek v přízemí)

Datum konání:       17.  května 2018

Začátek :               9:00 h -  předpokládané ukončení 14:00 h -15:00 h (prezence od 8:45 h)

Smluvní cena za školení celkem:   2 200,- Kč/ účastník

                                                   (písemné materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  

Soubory ke stažení:
 • 
 • 
Přihláška k tisku.  (docx, 14 kB), 23.01.2018, 12:31


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky