Datum semináře: Úterý  10.04.2018 
Název semináře: OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ NOVINY 
Město: Ústí nad Labem 
Variabilní symbol: 180411 
Místo semináře: Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36 (Salonek A - přízemí ) 

» Přihlásit se na tento seminář

OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ NOVINY   

se zaměřením na GDPR - jak se dotýká tvůrců obecních a městských zpravodajů - propojení zpravodaje se sociálními sítěmi - komunální volby a postavení zpravodaje v předvolebním období

 

Určeno pro:    úředníky, kteří se podílí na tvorbě zpravodajů, šéfredaktory, redaktory                         obecních a městských zpravodajů, starosty a místostarosty obcí a měst

 

Program:

 

1.  Přehled právních předpisů, které se týkají vydávání zpravodajů obcí a měst a jaké  povinnosti pro vydavatele z nich plynou: 

 

 • Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na novelu z roku 2013
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a změny, které přináší GDPR
 • Zákon č. 89/2012 Sb., - Občanský zákoník
 • Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 40/1995 Sb. ve  znění pozdějších předpisů o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání;

 

 

2.   Zásady pro vydávání zpravodaje, aplikace tiskového zákona do místních podmínek  

 

 • Organizační směrnice, která aplikuje tiskový zákon do konkrétních podmínek obce a města, coby vydavatele zpravodaje, periodického tisku samosprávného územního celku. 
 • Konkrétní ukázky těchto „Zásad" z různých měst a obcí a diskuse nad základními problémy - je nutné tyto „Zásady" mít?, kdo je jejich navrhovatelem a schvalovatelem, jejich závaznost a právní dosah, statut redakční rady, složení redakční rady

 

 

3.  Náměty na nové rubriky, jak zaujmout i mladé čtenáře - propojení zpravodaje se sociálními sítěmi, příklady z praxe

 

 • Zpravodajství z jednání rad a zastupitelstev obcí - jak postupovat při zveřejňování osobních údajů v souvislosti s GDPR
 • Společenská rubrika - zveřejňování jmen jubilantů, vítání občánků apod. v souvislosti s  GDPR
 • Dopisy čtenářů a ohlasy na články - právní nárok na zveřejnění, kdo může rozhodnout o tom, zda bude či nebude článek zveřejněn apod.
 • Zveřejňování fotografií - kdy je a kdy není nutný souhlas fotografované osoby atd.
 • Inzerce a reklama - odpovědnost za obsah reklamy a inzerce. Inzerce politických stran v předvolebním období.

 

 

4.  Komunální volby a postavení zpravodaje v předvolebním období

Zveřejňování článků zastupitelů, prezentace politických stran ve zpravodaji apod.

 

5. Zpravodaj a sociální sítě

 

 • Komunikační strategie obcí a měst, silné a slabé stránky jednotlivých komunikačních nástrojů a jejich vzájemné propojení, příklady z praxe

 

 

6  Prezentace zpravodajů účastníků semináře, jejich vyhodnocení a diskuse  

Vezměte  sebou, prosím, Vaše zpravodaje na ukázku

                              Lektorka:

Mgr. Helena SEDLÁČKOVÁ

praxe - šéfredaktorka zpravodaje s dlouholetou praxí  ve veřejné správě,

novinářka a žurnalistka, poradkyně a konzultantka v oblasti tvorby zpravodajů

 

Místo konání:        Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36 (Salonek A - přízemí )

Datum konání:      10. dubna 2018

Začátek:               9:00 h -  předpokládané ukončení  14:00 h (prezence od 8:45 h)

Smluvní cena za školení celkem:  2 000,- Kč/ účastník

                                               (písemné materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  

Soubory ke stažení:
 • 
 • 
Přihláška k tisku.  (docx, 14 kB), 23.01.2018, 12:28


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky