Datum semináře: Čtvrtek  17.05.2018 
Název semináře: MÍSTNÍ POPLATKY - STANOVOVÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ, ŘÍZENÍ O POPLATCÍCH A JEJICH VYMÁHÁNÍ PO NOVELE ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 
Město: České Budějovice 
Variabilní symbol: 180503 
Místo semináře: České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Konferenční sál) 

» Přihlásit se na tento seminář

MÍSTNÍ POPLATKY

- stanovovÁní místních poplatků, řízení o poplatcích

a jejich vymáhání  

po novele zákona o místních poplatcích

 

Seminář je určen pro starosty a místostarosty obcí a měst a úředníky obcí zařazených do obecních úřadů vykonávajících agendu místních poplatků (příprava a zpracování obecně závazných vyhlášek a výkon správy místních poplatků)

                                          

Program:

 

1. Změny na úseku místních poplatků  

Novela zákona o místních poplatcích a souvisejících zákonů (daňový řád, zákon o správních poplatcích) provedená zákonem č. 170/2017 Sb.

 

2. Právní úprava místních poplatků  

Prameny právní úpravy místních poplatků.

 

3. Stanovení místního poplatku obecně závaznou vyhláškou  

Náležitosti obecně závazné vyhlášky. Vzory obecně závazné vyhlášky dle doporučení Ministerstva vnitra.

Osvobození a úlevy v obecně závazné vyhlášce.

 

4. Právní úprava místních poplatků podle zákona o místních poplatcích

Charakteristika jednotlivých místních poplatků - jejich předmět, osoby poplatníků, sazby poplatku. Splatnost poplatku, zvýšení místního poplatku.

 

5. Správa místních poplatků a jejich vymáhání

Postup obecního úřadu jako správce poplatku dle zákona o místních poplatcích, daňového řádu a občanského soudního řádu. Obecná ustanovení. Ohlášení. Doručování. Placení místního poplatku. Vyměření místního poplatku - lhůty, platební výměr, hromadný předpisný seznam. Opravné a dozorčí prostředky. Prominutí místního poplatku. Vymáhání místního poplatku - lhůty, daňová exekuce.

 

6. Aplikační praxe obecních úřadů. Diskuse.

 

 

 

                                       Lektorka:            Mgr. Radka Klusáčková        

dlouholetá praxe ve veřejné správě, specialistka na správu místních poplatků

a obecně závazných vyhlášek

 

 

 

Místo konání:       České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 (Konferenční sál)

Datum konání:     17. května 2018

Začátek :              od 9:00 h -  předpokládané ukončení 14:00 h  (prezence od 8:45 h)

Cena za školení celkem:  2 200,- Kč/ účastník  (písemné materiály, občerstvení, oběd)
Účastníci obdrží akreditované osvědčení 

 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky