Datum semináře: Úterý  15.05.2018 
Název semináře: Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce a vybraná ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahů (s důrazem na novelu Katalogu prací a komunální volby - podzim 2018) 
Město: Hradec Králové 
Variabilní symbol: 180501 
Místo semináře: Hradec Králové – Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494 

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce a vybraná ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahů

(s důrazem na novelu Katalogu prací a  komunální volby - podzim 2018)

 

Určeno pro: tajemníky, personalisty a mzdové účetní, starosty a  další úředníky ÚSC

 

Program semináře:

1. Výklad šesté části zákoníku práce (HLAVA I-VIII), se zaměřením na odměňování úředníků a zaměstnanců měst a obcí; ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahů

- základní principy odměňování

- jednotlivé složky platu a podmínky pro jejich poskytování

- problematika zvláštních příplatků

- příplatek za vedení

- plat ve vztahu k minimální mzdě a zaručené mzdě

- platový výměr a jeho náležitosti

- splatnost a výplata platu

- odměny, osobní příplatek

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

- dovolená (nárok, čerpání a proplácení) 

2. Problematika  prováděcích předpisů k části šesté zákoníku práce

Výklad nařízení vlády č. 341/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, stupnice platových tarifů, které nabyly účinnosti 1. 1. 2018 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,   o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve zn. NV č. 286/2017 Sb., které nabylo účinnosti 1. 1. 2018

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve zn. NV č. 399/2017 Sb., které nabylo účinnosti 1. 1. 2018. Příklady zařazování do platových tříd

 

3.  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. novelizovaných prováděcích vyhlášek

4. Odměňování členů zastupitelstev měst a obcí - s důrazem na „volební" rok 2018

Výklad zákona č. 99/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2018 novelizovaly zákony        č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 129/2000 Sb., o krajích a č. 131/2000 Sb., o  hlavním městě Praze

Zcela nové řešení problematiky odměňování členů zastupitelstev (starostů, místostarostů i řadových členů zastupitelstev), souhrnu odměn, odchodného (v souvislosti s komunálními volbami na podzim 2018, odvoláním nebo rezignací na funkci), znovuzavedení                   tzv. mimořádných odměn, čerpání a proplácení dovolené, využití peněžních fondů, paušály, refundace, odměňování v tzv. volebním mezidobí aj. 

5/ Informace o připravované legislativě, vývoji platů, tendenci a záměrech v odměňování jednotlivých skupin zaměstnanců, diskuse, odpovědi na dotazy 

 

 

 

Lektorka:

Ing.  Jindřiška Gráfová

odbornice na problematiku odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev

 

 

Místo konání:        Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494

                             (Salonek  Harmonie - výtahem do 14. poschodí, parkování u hotelu)

Datum konání:      15.  května 2018

Začátek :              10:00 h -  předpokládané ukončení  14:30 -15:00 h  (prezence od 9:45 h)

 

Smluvní cena za školení celkem:   2 200,- Kč/ účastník

                                                    (písemné materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky