171011 MÍSTNÍ POPLATKY - STANOVOVÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ, ŘÍZENÍ O POPLATCÍCH A JEJICH VYMÁHÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH PROVEDENOU ZÁKONEM Č. 170/2017 Sb.Datum semináře: Pondělí  09.10.2017 
Název semináře: MÍSTNÍ POPLATKY - STANOVOVÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ, ŘÍZENÍ O POPLATCÍCH A JEJICH VYMÁHÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH PROVEDENOU ZÁKONEM Č.170/2017 Sb. 
Město: Hradec Králové 
Variabilní symbol: 171011 
Místo semináře: Hradec Králové – Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494  

» Přihlásit se na tento seminář

MÍSTNÍ POPLATKY

- stanovování místních poplatků, řízení o poplatcích

a jejich vymáhání  

se zaměřením na novelu zákona o místních poplatcích provedenou zákonem č.170/2017 Sb.

 

Seminář je určen pro starosty a místostarosty obcí a měst a úředníky obcí zařazených do obecních úřadů vykonávajících agendu místních poplatků (příprava a zpracování obecně závazných vyhlášek a výkon správy místních poplatků)

                                          

Program:

 

1.      Aktuální změny na úseku místních poplatků  

Novela zákona o místních o místních poplatcích a souvisejících zákonů (daňový řád, zákon o správních poplatcích) provedená zákonem č. 170/2017 Sb.

 

2.      Právní úprava místních poplatků  

Prameny právní úpravy místních poplatků.

 

3.      Stanovení místního poplatku obecně závaznou vyhláškou  

Náležitosti obecně závazné vyhlášky. Vzory obecně závazné vyhlášky dle doporučení Ministerstva vnitra.

Osvobození a úlevy v obecně závazné vyhlášce.

 

4.      Právní úprava místních poplatků podle zákona o místních poplatcích

Charakteristika jednotlivých místních poplatků - jejich předmět, osoby poplatníků, sazby poplatku. Splatnost poplatku, zvýšení místního poplatku.

 

5.      Správa místních poplatků a jejich vymáhání

Postup obecního úřadu jako správce poplatku dle zákona o místních poplatcích, daňového řádu a občanského soudního řádu. Obecná ustanovení. Ohlášení. Doručování. Placení místního poplatku. Vyměření místního poplatku - lhůty, platební výměr, hromadný předpisný seznam. Opravné a dozorčí prostředky. Prominutí místního poplatku. Vymáhání místního poplatku - lhůty, daňová exekuce.

 

6.      Aplikační praxe obecních úřadů. Diskuse.

 

 

 

                                       Lektorka:            Mgr. Radka Klusáčková        

dlouholetá praxe ve veřejné správě, specialistka na správu místních poplatků

a obecně závazných vyhlášek

 

 

Místo konání:       Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494

                             (Salonek  Harmonie - výtahem do 14. poschodí, parkování u hotelu)

Datum konání:     9. října 2017

Začátek :              od 9:00 h -  předpokládané ukončení 14:00 h  (prezence od 8:45 h)

Cena za školení celkem:  1 900,- Kč/ účastník (materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky