171010 Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce a vybraná ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahůDatum semináře: Úterý  31.10.2017 
Název semináře: Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce a vybraná ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahů 
Město: Ústí nad Labem 
Variabilní symbol: 171010 
Místo semináře: Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36 (Salonek C - přízemí ) 

» Přihlásit se na tento seminář

Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce a vybraná ustanovení zákoníku práce, týkající se pracovněprávních vztahů

         

 

Určeno pro: tajemníky úřadů,  personalisty a mzdové účetní, starosty a místostarosty, členy kontrolních a finančních výborů, auditory a další úředníky ÚSC.

 

Program semináře:

 

1. Výklad šesté části zákona zákoníku práce (HLAVA I-VIII), se zaměřením na odměňování úředníků a zaměstnanců měst a obcí

 

- základní principy odměňování

- jednotlivé složky platu a podmínky pro jejich poskytování

- problematika zvláštních příplatků

- příplatek za vedení

- plat ve vztahu k minimální mzdě a zaručené mzdě

- platový výměr a jeho náležitosti

- splatnost a výplata platu

- odměny, osobní příplatek

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

- dovolená (nárok, čerpání a proplácení)

 

2. Problematika  prováděcích předpisů k části šesté zákoníku práce

 

Výklad nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, stupnice platových tarifů s navrhovanou účinností od 1. 11. 2017 resp. od 1. 1. 2018 - opětovné snížení počtu stupnic a valorizace

 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,   o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,  včetně příkladů zařazování zaměstnanců do platových tříd

(změny v kvalifikačních předpokladech, zařazování do platových tříd a stupňů, zvláštní způsob určení platového tarifu aj.)

 

3.  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, novelizované prováděcí vyhlášky

 

4. Odměňování členů zastupitelstev měst a obcí

 

Výklad zákona č. 99/2017 Sb., kterým se od 1. 1. 2018 mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon č. 131/2000 Sb.,  o hlavním městě Praze

 

Zcela nové řešení problematiky odměňování členů zastupitelstev, odchodného (v souvislosti s volbami, odvoláním nebo rezignací na funkci), znovuzavedení tzv. mimořádných odměn, čerpání a proplácení dovolené, využití peněžních fondů, paušály, refundace aj..

 

5/ Informace o připravované legislativě, diskuse, odpovědi na dotazy

 

 

 

Lektorka:   

Ing.  Jindřiška Gráfová

odbornice na problematiku odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev

 

 

Místo konání:        Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36 (Salonek C - přízemí )

Datum konání:      31. října 2017

Začátek :               10:00 h -  předpokládané ukončení  14:30 - 15:00 h  (prezence od 9:30 h)

 

Smluvní cena za školení celkem:   1 900,- Kč/ účastník (materiály, občerstvení, oběd)

Účastníci obdrží akreditované osvědčení   

 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky