Datum semináře: Úterý  10.10.2017 
Název semináře: OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ NOVINY 
Město: Karlovy Vary 
Variabilní symbol: 171004 
Místo semináře: Karlovy Vary – Hotel Thermal – I.P. Pavlova 11 

» Přihlásit se na tento seminář

OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ NOVINY

  

Určeno pro: úředníky, kteří se podílí na tvorbě zpravodajů, šéfredaktory, redaktory obecních a městských zpravodajů, starosty a místostarosty obcí a měst

 

 Program:

 

1. Přehled právních předpisů, které se týkají vydávání zpravodajů obcí a měst a jaké  povinnosti pro vydavatele z nich plynou: 

 

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na novelu z roku 2013

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

 

Zákon č. 101/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

Zákon č. 89/2012 Sb., - Občanský zákoník

 

Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 

Zákon č. 40/1995 Sb. ve  znění pozdějších předpisů o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání;

 

2. Zásady pro vydávání zpravodaje, aplikace tiskového zákona do místních podmínek  

 

Organizační směrnice, která aplikuje tiskový zákon do konkrétních podmínek obce a města, coby vydavatele zpravodaje, periodického tisku samosprávného územního celku. 

 

Konkrétní ukázky těchto „Zásad" z různých měst a obcí a diskuse nad základními problémy - je nutné tyto „Zásady" mít?, kdo je jejich navrhovatelem a schvalovatelem, jejich závaznost a právní dosah, statut redakční rady, složení redakční rady

 

3.  Náměty na nové rubriky, jak zaujmout i mladé čtenáře - propojení zpravodaje se sociálními sítěmi, příklady z praxe

 

Zpravodajství z jednání rad a zastupitelstev obcí - jak postupovat při zveřejňování osobních údajů

 

Společenská rubrika - zveřejňování jmen jubilantů, vítání občánků apod.

 

Dopisy čtenářů a ohlasy na články - právní nárok na zveřejnění, kdo může rozhodnout o tom, zda bude či nebude článek zveřejněn apod.

 

Zveřejňování fotografií - kdy je a kdy není nutný souhlas fotografované osoby atd.

 

Inzerce a reklama - odpovědnost za obsah reklamy a inzerce. Ceníky inzerce - jak má ceník vypadat, jak stanovit cenu, různé příklady cen, porovnání mezi sebou, správný poměr inzerce a zpravodajství. Inzerce politických stran v předvolebním období.

 

4. Prezentace zpravodajů účastníků semináře, jejich vyhodnocení a diskuse  

Vezměte  sebou, prosím, Vaše zpravodaje na ukázku

 

                              Lektorka:

Mgr. Helena SEDLÁČKOVÁ

praxe - šéfredaktorka zpravodaje s dlouholetou praxí  ve veřejné správě,

novinářka a žurnalistka, poradkyně a konzultantka v oblasti tvorby zpravodajů

 

Místo konání:        Karlovy Vary - Hotel Thermal - I.P. Pavlova 11

                             (Červený salonek I. patro)

Datum konání:      10. října 2017

Začátek:               9:30 h -  předpokládané ukončení  14:30 h (prezence od 9:15 h)

Smluvní cena za školení celkem:  1 900,- Kč/ účastník

                              (materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  

Soubory ke stažení:
 • 
 • 
Přihláška k tisku.  (docx, 14 kB), 22.06.2017, 11:42


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky